Ինչպես անդամագրվել

Կուսակցության անդամ  կարող են լինել՝

  • 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև ընտրական իրավունքով օժտված այն  անձիք (առանց Կուսակցության ղեկավար և վերահսկողության իրակացնող մարմիններում ընտրվելու իրավունքի), ովքեր ընդունում են Կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը, չեն հանդիսանում մեկ այլ կուսակցության անդամ: