Կառուցվածք

Կուսակցության ղեկավար մարմիններն են`

 

Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումներն են`

  • Կուսակցության տարածքային կազմակերպությունը,
  • Կուսակցության համայնքային կազմակերպությունը,
  • Կուսակցության սկզբնական կազմակերպությունը

 

Կուսակցության կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են`